Odhady nemovitostí

Soudní znalectví v oboru ceny a odhady nemovitostí

Vypracování znaleckých posudků pro:

  • převody nemovitostí (staveb, pozemků)
  • prodej
  • darování

Znalecké posudky pro:

  • dědická řízení
  • zajištění bankovního úvěru
Reference