Inženýrská činnost

  • Zajištění předprojektové a projektové přípravy
  • vyřízení všech potřebných povolení
  • vyjádření technického a autorského dozoru staveb
  • kolaudace
Reference